Κύρκος Χρήστος
Διευθυντής/τρια Τηλέφωνο: 2681362505 Email: kirkos@arta.gr