Κύρκος Χρήστος
Διευθυντής/τρια Τηλέφωνο: 26813 62505 Email: kirkos@arta.gr