Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Κουτσούμπα Αλεξία
Προϊστάμενος/η Τηλέφωνο: 26813 62299 Email: lixiarxio@arta.gr