Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Κοτσαρίνης Μιχαήλ
Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Τηλέφωνο: 26813 62261 Email: kotsarinis@arta.gr