Κοτσαρίνης Μιχαήλ
image person
Τηλέφωνο: 2681362261 Email: kotsarinis@arta.gr

Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας – Συντονισμού Δράσεων – Εξυπηρέτησης του Πολίτη & Πολιτικής Προστασίας

Εντεταλμένος Σύμβουλος Αγροτικών Θεμάτων