Κοσμάς Λάμπρος
image person
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδομίας - Στρατηγικού Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Τηλέφωνο: 2681362250 Email: kosmas@arta.gr

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας – Στρατηγικού Σχεδιασμού & Προγραμματισμού

Εντεταλμένος Σύμβουλος Φορολογικών και Οικονομικών θεμάτων