Κοντοστέργιου Αγορίτσα
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 26813 62214 Email: kontostergiou@arta.gr