Κοντοστέργιου Αγορίτσα
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 2681362189 Email: kontostergiou@arta.gr