Κοντοδήμα Αναστασία
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 2681362144 Email: kontodima@arta.gr