Κωνσταντάκη Κωνσταντίνα
Διευθυντής/τρια Τηλέφωνο: 2681362255 Email: kkonst@arta.gr