Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Κωνσταντάκη Κωνσταντίνα
Διευθυντής/τρια Τηλέφωνο: 26813 62255 Email: kkonst@arta.gr