Κίτσιου Βασιλική
Διευθυντής/τρια Τηλέφωνο: 26813 62271 Fax: kitsiou@arta.gr