Κίτσιου Βασιλική
Διευθυντής/τρια Τηλέφωνο: 2681362271 Fax: kitsiou@arta.gr