Κεμανετζής Χρήστος
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 26813 62164 Email: xkeman@gmail.com