Κεμανετζής Χρήστος
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 2681362164 Email: xkeman@gmail.com