Κεφάλας Κύρκος
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 2681362209 Email: kefalas@arta.gr