ΚΔΑΠ ΜΕΑ
Τηλέφωνο: 2681027943 Email: kdapmearta@yahoo.gr