Κατσαδωράκης Αλέξανδρος
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 2681362151 Email: katsadorakis@arta.gr