Κατσαδωράκης Αλέξανδρος
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 26813 62151 Email: katsadorakis@arta.gr