Ντέμσια Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 2681362201 Email: dimos@arta.gr