Καρύδη Μερόπη
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 2681362236 Email: karidi@arta.gr