Καψάλη Κλεονίκη
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 26813 62208 Email: kapsali@arta.gr