Καψάλη Κλεονίκη
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 26813 62265 Email: kapsali@arta.gr