Καψάλη Κλεονίκη
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 2681362144 Email: kapsali@arta.gr