Καπερώνη Δήμητρα
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 26813 62239 Email: kaperoni@arta.gr