Κανελλόπουλος Περικλής
Προϊστάμενος Τμήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών Τηλέφωνο: 26813 62506 Email: n.artis@kep.gov.gr