Κανελλόπουλος Περικλής
Προϊστάμενος Τμήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών Τηλέφωνο: 2681362506 Email: n.artis@kep.gov.gr