Γρύλλια Σοφία
Διευθυντής/τρια Τηλέφωνο: 2681362205 Email: grilia@arta.gr