Γρύλλια Σοφία
Διευθυντής/τρια Τηλέφωνο: 26813 62205 Email: grilia@arta.gr