Γόγαλης Θεόδωρος
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 26813 62229 Email: gogalis@arta.gr