Γκούβελου Αγγελική
Γραμματεία Διεύθυνσης Τηλέφωνο: 2681362233 Email: gkouvelou@arta.gr