Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Γκούβελου Αγγελική
Γραμματεία Διεύθυνσης Τηλέφωνο: 26813 62233 Email: gkouvelou@arta.gr