Γκανιάτσα Ευαγγελία
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 2681362237 Email: gkaniatsa@arta.gr