Γιώτης Χρήστος
image person
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών & Αθλητισμού Τηλέφωνο: 2681362166 Email: giotis@arta.gr

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών & Αθλητισμού