Γιαμούρης Ευάγγελος
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 2681362225 Email: giamouris@arta.gr