Γεωργούλας Γιώργος
Προϊστάμενος/η Τηλέφωνο: 2681362232 Email: 2georgoulas@arta.gr