Γεωργίου Γεώργιος
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 2681362270 Email: georgiou@arta.gr