Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Γέφυρα στο Μέλλον

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Παπαλέξης Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός
Αγγέλης Χρήστος Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ
Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία Συνταξιούχος Υγειονομική υπάλληλος Ι.Κ.Α.
Σκανδάλης Ευάγγελος Ελεύθερος Επαγγελματίας
Τσαρακλημάνης Σπύρος Εκπαιδευτικός