Γέφυρα στο Μέλλον
image person

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Παπαλέξης Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός
Αγγέλης Χρήστος Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ
Νάκα Μάρω Αρχαιολόγος & Καθηγήτρια Αγγλικών
Σκανδάλης Ευάγγελος Ελεύθερος Επαγγελματίας
Τσαρακλημάνης Σπύρος Εκπαιδευτικός
Dromos2023a