Γέφυρα στο Μέλλον
image person

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Παπαλέξης Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός
Αγγέλης Χρήστος Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ
Σκανδάλης Ευάγγελος Ελεύθερος Επαγγελματίας
Τσαρακλημάνης Σπύρος Εκπαιδευτικός