Φλούδα Ελένη
Γραμματεία Διεύθυνσης Τηλέφωνο: 26813 62156 Fax: 2681027088 Email: flouda@arta.gr