Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Ευαγγέλου Δημήτριος
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας & Εθελοντισμού, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης Τηλέφωνο: 26813 62176 Email: dimevaggelou@gmail.com