Δημολένη Βασιλική
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 2681362040 Email: d.amvrakikou@kep.gov.gr