Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Χρήστου Ζωή
Προϊστάμενος/η Τηλέφωνο: 26813 62272 Email: tameio4@arta.gr