Χρήστου Ζωή
Προϊστάμενος/η Τηλέφωνο: 2681362272 Email: tameio4@arta.gr