Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
image person
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού - Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης Τηλέφωνο: 2681362298 Email: charaklias@arta.gr

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Τουρισμού και Ενέργειας