Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Χαλιά Μαρία
Γραφείο Δηµοτικής Κατάστασης Τηλέφωνο: 26813 62297 Email: xalia_maria@arta.gr