Χαλιά Μαρία
Γραφείο Δηµοτικής Κατάστασης Τηλέφωνο: 2681362297 Email: xalia_maria@arta.gr