Αρκουμάνης Αθανάσιος
Προϊστάμενος/η Τηλέφωνο: 26813 62115 Email: gr_tourismou@arta.gr