Ανεξάρτητοι

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Μάρος Κωνσταντίνος Επιχειρηματίας
Σπάκα Χριστίνα Δικηγόρος