Ανδρέου Μαρία
Διευθυντής/τρια Τηλέφωνο: 2681362289 Email: maria@arta.gr