Ανδρέου Μαρία
Διευθυντής/τρια Τηλέφωνο: 26813 62289 Email: maria@arta.gr