Γκουβά Μαίρη
Ειδικός Συνεργάτης Τηλέφωνο: 26813 62172 Email: mgouva@arta.gr