Γκουβά Μαίρη
Ειδικός Συνεργάτης Τηλέφωνο: 2681362172 Email: mgouva@arta.gr