Τσεκούρα Ελένη
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 26813 62167 Email: tsekoura@arta.gr