Τσεκούρα Ελένη
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 2681362167 Email: tsekoura@arta.gr