Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για μίσθωση ακινήτων με σκοπό τη στέγαση του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας

03 Φεβρουαρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άρτα 28/01/2020
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Αριθµός πρωτοκόλλου 1910/2020
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ    
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΨΗΘΞΩΨΑ-ΔΘΛ
   
Ταχ Δ/νση: Περ. οδός & Αυξεντίου
ΤΚ: 47100
Πληρ: Παππάς Χρήστος
Τηλ: 2681362272
Fax:2681079909
Email: pappas@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Για μίσθωση ακινήτων με σκοπό τη στέγαση του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

 

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας, ως κάτωθι:

Περιγραφή μισθίου

Το ακίνητο θα πρέπει να έχει ωφέλιμη επιφάνεια τουλάχιστον 100,00τ.μ. και να διαθέτει:

  • Ανεξάρτητα  γραφεία των 2 ή 3 θέσεων εργασίας που να επαρκούν για 10 συνολικά εργαζόμενους
  • Δύο χώρους υγιεινής ,εκ των οποίων ο ένας να εξυπηρετεί ΑΜΕΑ
  • Προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία ή κινητικές δυσκολίες που να ικανοποιεί όλες τις προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στις ισχύουσες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις.

Σε περίπτωση που το ακίνητο δεν έχει ολοκληρωμένη διαρρύθμιση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 125,00τ.μ. (το ποσοστό 25% λογίζεται ως προσαύξηση για χώρους κυκλοφορίας και οικοδομικά στοιχεία, για τον καθορισμό της μικτής επιφάνειας του κτιρίου και είναι ενδεικτικό αφού εξαρτάται από τη συνθετική διάταξη και τρόπο διαχωρισμού (κατασκευαστικά) των επιμέρους χώρων) και να υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων , όπως περιγράφεται παραπάνω, με δαπάνες του ιδιοκτήτη.

Χωρικά το κτίριο θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο Δημαρχείο όπου στεγάζεται το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, που αποτελεί  υπηρεσία συνεργασίας, διασύνδεσης και εποπτείας του Κέντρου Κοινότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι

την 28η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή.

Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αρταίων με την ένδειξη για τη «Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Αθλητισμού» από όπου θα παρέχονται και πληροφορίες για τη δημοπρασία καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης, καθημερινά στη διεύθυνση Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου, στα τηλ: 2681362177 και 2681362107, ενώ θα βρίσκεται αναρτημένη και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr).

 

                                                                                        Ο Δήμαρχος

                                                                                                 

                                                                            Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης

 

Ακριβές Αντίγραφο

Με εντολή Δημάρχου

Ο υπάλληλος

 

Παππάς Χρήστος