Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Παράταση Αποσφράγισης Προσφορών Διαγωνισμού «Εργασίες υποδομής για την εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών και ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Ε. Αμβρακικού»

20 Ιανουαρίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/νση : Περιφ. οδός & Αυξεντίου

Άρτα – ΤΚ 47100

Πληρ. : Αικ. Σιωζου

Τηλ. 2681362235
FAX: 2681362254

ΑΔΑ: 9ΙΠ2ΩΨΑ-ΒΞΔ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Αρ.Πρ. : 1299 Οικ.
Ημ.Πρ. : 20/01/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Παράταση Αποσφράγισης Προσφορών Διαγωνισμού «Εργασίες υποδομής για την εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών και ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Ε. Αμβρακικού»

Έχοντας υπ’ όψη  :

  1. Την αριθ. 28503 / 27-12-2021 (ΑΔΑM: 21PROC009854745) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο «Εργασίες υποδομής για την εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών και ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Ε. Αμβρακικού»
  2. Του αριθ. “185990” διαγωνισμού της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
  3. Το γεγονός ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί Οικονομική επιτροπή για να εγκρίνει την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

            Τη παράταση αποσφράγισης των Προσφορών του αριθμού «185990» διαγωνισμού της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ από 20/01/2022 και ώρα 10:00π.μ. ορίζεται η  27/01/2022 και ώρα 10:00π.μ. ημέρα Πέμπτη

H Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔ

ΓΡΥΛΛΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΤΟΠ. ΜΗΧ.