Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Ομόφωνη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ν.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ) στον Δήμο Αρταίων

01 Δεκεμβρίου 2020

Ο  Δήμος Αρταίων ύστερα από την εισήγηση του Δημάρχου, έλαβε  την ομόφωνη απόφαση στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έτσι  θέτει ως στόχο την ίδρυση και λειτουργία Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ) εντός των ορίων του Δήμου του.

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρ. Τσιρογιάννης σε δήλωση του για το θέμα ανέφερε χαρακτηριστικά :

«Με την ίδρυση και λειτουργία του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ) στην περιοχή μας θα ολοκληρωθούν όλες οι βαθμίδες  και οι δυνατότητες εκπαίδευσης για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Για το συγκεκριμένο αίτημα υπάρχει ενημέρωση, αγαστή συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη τόσο με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, όσο και με το Υπουργείο Παιδείας.

Για το ίδιο θέμα σε δήλωση της η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας κ. Παρασκευή Χαμπηλομάτη τόνισε :

«Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια, όπως θεσμικά προβλέπεται, παρέχονται γενικές ακαδημαϊκές γνώσεις αλλά παράλληλα και προ-επαγγελματικές εξειδικεύσεις, προσαρμοσμένες ποσοτικά και ποιοτικά στις ανάγκες και δυνατότητες των μαθητών. Εφαρμόζονται προγράμματα εξατομικευμένης διδασκαλίας καθώς και διδασκαλίας σε μικροομάδες, με βραχυπροθέσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, μεταξύ των οποίων και η βιωματική εκπαίδευση των μαθητών σε ανάγκες της καθημερινής τους ζωής, προετοιμάζοντάς τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε μια αυτόνομη ή έστω ημιαυτόνομη διαβίωση. Ο συγκεκριμένος θεσμός εκπαίδευσης επιδιώκει να καταστήσει τους μαθητές/τριες ικανούς για μια κατά το δυνατό αρτιότερη ένταξη στο επαγγελματικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, αξιοποιώντας, εξελίσσοντας και αναδεικνύοντας το νοητικό, ψυχονοητικό και ψυχοκοινωνικό δυναμικό τους και υποστηρίζοντας μαθησιακά και ψυχονοητικά την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

Η χρησιμότητα του σχολικού αυτού θεσμού είναι πλέον παραπάνω από αποδεδειγμένη. Από ιδρύσεως τους, παρέχουν τις πολυεπίπεδες υπηρεσίες τους σε μαθητές, γονείς και κοινότητα.

Στην πόλη της Άρτας δε λειτουργεί αντίστοιχη σχολική μονάδα, κάτι που στοιχειοθετεί έλλειμμα στη λειτουργία και οργάνωση της Εκπαίδευσης στην πόλη μας.  

Νέοι μαθητές οι οποίοι θα επιθυμούσαν αλλά και θα είχαν τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε μια τέτοια σχολική δομή, προκειμένου να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους αλλά και να εξειδικευτούν σε τομείς ενδιαφέροντός τους, παραμένουν πολλές φορές σε Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας, στα οποία βεβαίως και παρέχεται αναγνωρισμένα σημαντικό έργο αλλά όχι εκπαίδευση και κατάρτιση. Στις χειρότερες των περιπτώσεων βέβαια, οι πιθανοί μαθητές/τριες παραμένουν έγκλειστοι στα σπίτια τους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται τόσο στο άτομο όσο και στην οικογένεια, αίσθημα ανικανότητας, απαξίωσης, διαχωρισμού  από το κοινωνικό σύνολο, χωρίς να μπορούν να απασχοληθούν είτε μαθησιακά είτε και επαγγελματικά σε αντικείμενα της επιθυμίας τους, δηλαδή σε πλήρη διαφοροποίηση από τους υπόλοιπους πολίτες.

Η πόλη της Άρτας αποτελεί σημείο αναφοράς κατοίκων μεγάλης γεωγραφικής έκτασης, αλλά και έχει τη δυνατότητα, σε επίπεδο υποδομών, να εξυπηρετήσει και όμορες περιοχές. Υπό τη συλλογιστική αυτή, θεωρούμε ως άμεση ανάγκη, και άρα επιβεβλημένο, να λειτουργήσει στην πόλη της Άρτας ένα Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο, το οποίο με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι θα αποτελέσει μαθησιακό και κοινωνικό  διέξοδο για σημαντικό αριθμό εφήβων της περιοχής».