Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΝAI από την Δημοτική Αρχή στις προσλήψεις προσωπικού στον Δήμο. ΟΧΙ από την Αντιπολίτευση.

22 Φεβρουαρίου 2023

Ένα φθηνό παιχνίδι μικροπολιτικών εντυπώσεων παίχθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης Δευτέρας, όπου συζητούνταν το θέμα της έγκρισης πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης 2024-2027, του Δήμου Αρταίων. Όσο και να φαίνεται αδιανόητο, η αντιπολίτευση αλλά και οι τρεις πρόσφατα ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, απέρριψαν αδικαιολόγητα και δεν ψήφισαν την χαρτογράφηση αναγκών, νέων προσλήψεων και μετατάξεων για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, με εγκύκλιο (ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/83/οικ.1526/31.01.2023) που έστειλε στις 31/1, ζήτησε από τους Δήμους πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων μέχρι το 2027, βάσει των προβλεπόμενων αυτοδίκαιων αποχωρήσεων μόνο.

Επισημαίνεται ότι, το σύνολο των εκτιμώμενων αναγκών για πρόσληψη κάθε έτους, δηλαδή το σύνολο των θέσεων προς κάλυψη μέσω προσλήψεων που δηλώνει ο φορέας (ή η Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού), για το έτος, πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το άθροισμα των εκτιμώμενων (αυτοδίκαιων) αποχωρήσεων προσωπικού όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης που έχουν καταχωρηθεί στα βασικά στοιχεία του σχεδίου για το έτος αυτό.

Εννοείται ότι τα σχέδια κάθε έτους θα πρέπει να καθοριστούν επί τη βάσει ορθολογικής αξιολόγησης των αναγκών κάθε φορέα, με γνώμονα και τη δυνατότητα κάλυψης της προκαλούμενης δαπάνης από τις εκτιμώμενες πιστώσεις κάθε έτους αναφοράς, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμφωνούν απολύτως με τον ισχύοντα Οργανισμό / Κανονισμό.

Οι εργαζόμενοι του Δήμου Αρταίων καταβάλλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους, ειδικά αν σκεφτεί κανείς την συσσώρευση που έχει προκύψει μετά τα δύο χρόνια πανδημίας και την αναγκαστική καθυστέρηση που προέκυψε. Καθυστέρηση σε έργα και μελέτες, που όλοι προσπαθούν να αναπληρώσουν πλέον. Η Δημοτική αρχή ευχαριστεί τους υπαλλήλους και διαβεβαιώνει την κοινωνία της Άρτας ότι θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να προχωρήσουν οι προσλήψεις.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, πως η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών δεν είχε καμία όχληση πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τυχόν αποσαφήνιση σημείων της εισήγησης ή και τυχόν προτάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αξιολογηθούν σε συνεργασία με τη Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών με γνώμονα και τη δυνατότητα κάλυψης της προκαλούμενης δαπάνης.