Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ρύθμιση των οφειλών προς το Δήμο και την ΔΕΥΑ του Δήμου Αρταίων

17 Δεκεμβρίου 2019

Μέχρι και 100% διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων

Γίνεται γνωστό ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2019 εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ρύθμιση των οφειλών προς το Δήμο Αρταίων και την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Η ρύθμιση μπορεί να γίνει και έως 100 δόσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νόμου που δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών προς τους πολίτες.

Ειδικότερα, όπως προβλέπεται, μπορούν να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

  • αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.
  • αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%.
  • αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%.
  • αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60% και
  • αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.

 

 

Τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις έχουν  και οι οφειλέτες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας (ΔΕΥΑ), σε εφαρμογή του σχετικού Νόμου που δίνει τη δυνατότητα ρυθμίσεων με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, όπως ακριβώς προβλέπει ο Νόμος.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση είναι έως 31 Δεκεμβρίου 2019 και για την ένταξη στη ρύθμιση θα πρέπει να ισχύουν τα κάτωθι:

  • Ο λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομά του.
  • Αν είναι μισθωτής θα πρέπει να έχει την συναίνεση του ιδιοκτήτη του ακινήτου που προσυπογράφει το διακανονισμό ως συναινών.
  • Στο διακανονισμό θα υπάγονται όλες οι οφειλές προς την επιχείρηση του αιτούντος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται.

Να σημειωθεί ότι όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση θα αποφύγουν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, όπως δεσμεύσεις φορολογικής ενημερότητας και δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών.

Η ρύθμιση οφειλής καταργείται στην περίπτωση μη τήρησης του διακανονισμού ύστερα από την καθυστέρηση τριών δόσεων και στην περίπτωση μη εξόφλησης τρεχόντων λογαριασμών μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης που αναγράφεται σε αυτούς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν για περισσότερες πληροφορίες στη Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών στο τμήμα Ειδικού Δημοτικού Ταμείου του Δήμου στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2681362275- 2681362276 και για την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Α) στα τηλεφωνά 2681070140-2681078768.