Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Με υπογραφή Δημάρχου Αρταίων Χρ. Τσιρογιάννη, η αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της πόλης της Άρτας

29 Δεκεμβρίου 2021

Στην αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της πόλης της Άρτας, προχώρα  η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας (Δ.Ε.Υ.Α.Α.), ύστερα από την υπογραφή της σύμβασης από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΑ και Δήμαρχο Αρταίων, Χρήστο Τσιρογιάννη, με τον ανάδοχο του έργου.

Η αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της πόλης της Άρτας, έρχεται να δώσει λύση στην ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και της καλής λειτουργίας της Εγκατάστασης, με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 705.262,40 ευρώ, το οποίο είναι χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και πόρους της ΔΕΥΑΑ.

Μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιηθούν εργασίες απομάκρυνσης μέρους του υφιστάμενου ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού της Ε.Ε.Λ., και η αντικατάστασή του με την προμήθεια νέου. Περιλαμβάνεται επίσης η μεταφορά επί τόπου, η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία του νέου εξοπλισμού. Η σύμβαση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Νόμο.

«Με την αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της πόλης της Άρτας στοχεύουμε στην καλή λειτουργία της Εγκατάστασης, λόγω παλαιότητας ή φυσιολογικής φθοράς από τα 30 χρόνια συνεχούς λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.», ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΑ, Χρήστος Τσιρογιάννης.

Ενώ από την πλευρά του ο Προϊστάμενος του Βιολογικού Κώστας Καρέλης τόνισε: «Ο Βιολογικός είναι από τους πρώτους βιολογικούς που λειτούργησε στην Περιφέρεια της Ηπείρου που αισίως κλείνει τα 30 χρόνια λειτουργίας του. Σκοπός μας είναι ο βιολογικός μας με τον καινούργιο πλέον εξοπλισμό στο μεγαλύτερο μέρος  του, να συνεχίσει απρόσκοπτα να επεξεργάζεται τα λύματα της πόλης και των γύρω όμορων περιοχών».

Η ΔΕΥΑ Άρτας, εκπόνησε τις απαραίτητες μελέτες, υπέβαλλε την πρόταση χρηματοδότησης και θα είναι και ο φορέας υλοποίησης του έργου το οποίο έχει συνολική διάρκεια υλοποίησης 8 μήνες.