Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Λέοντος, Ανδρομάχου, Δωδώνης, Φλέμιγκ και Αγίας Σοφίας

06 Απριλίου 2022

Μονοδρόμηση οδών και  χωροθέτηση νέων θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ.

Νέα κυκλοφοριακά δεδομένα δημοτικών οδών για την  πόλη της Άρτας, έχουν τεθεί σε ισχύ. Πρόκειται για παρεμβάσεις μονοδρόμησης κεντρικών οδών, με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων, την ασφάλεια οδηγών και πεζών, ύστερα από εμπεριστατωμένη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρταίων.

Πριν από την τελική έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, είχαν προηγηθεί αποφάσεις του Συμβούλιου Κοινότητας Αρταίων, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αρταίων και του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων.

Σε ότι αφορά τις μονοδρομήσεις, οι ρυθμίσεις αφορούν τις οδούς Λέοντος, Ανδρομάχου, Δωδώνης, και τμήματος της οδού Φλέμιγκ. Ειδικά για την περιοχή Λέοντος, Ανδρομάχου και Δωδώνης, ισχύουν τα εξής:

  • Μονοδρόμηση της οδού Λέοντος, στη νότια πλευρά του Δημοτικού Σταδίου με φορά από την οδό Κομμένου προς την οδό Χυτοπούλου.
  • Μονοδρόμηση στην οδού Ανδρομάχου, με φορά από την οδό Χυτοπούλου προς την οδό των οδών Αφών Καλυβιώτη.
  • Μονοδρόμηση της Οδού Δωδώνης με φορά από την οδό Αφών Καλυβιώτη.
  • Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Φλέμιγκ από την Μάξιμου Γραικού προς την Αράχθου.

Σε ότι αφορά την κυκλοφοριακή ρύθμιση επί της οδού Αγίας Ειρήνης στην πόλη της Άρτας ισχύουν τα εξής:

  • Αμφίδρομη κίνηση επί της οδού Αγίας Ειρήνης από την συμβολή της με την οδό Αγίου Αρτεμίου, έως τα όρια του οικοπέδου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επιπλέον, καθορισμός και χωροθέτηση γενικής θέσης ΑμεΑ στη οδό Σκουφά και Καμηλών.

Καθορισμός δύο (2) θέσεων ολιγόλεπτης στάθμευσης στα ΚΕΠ στην πλατεία Κρυστάλλη για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του ΚΕΠ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις υποστηρίζουν και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.