Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

21 Ιουνίου 2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε  να προσέλθετε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, (3ος Όροφος)  την  24η Ιουνίου 2019 ημέρα της εβδομάδας, Δευτέρα και ώρα 19,30  και σε επανάληψη της διαδικασίας πρόσκλησης για συνεδρίαση καθώς με την υπ. αριθμ. 13100/14-6-2019 πρόσκληση δεν επιτέφθηκε απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα  που αναφέρονται  στον συνημμένο πίνακα  (ίδιος με την αριθμ. 13100/2019 πρόσκληση εισηγήσεις των οποίων σας έχουν αποσταλεί) της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα κρίνονται ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ σύμφωνα με εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου.