Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

15 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133), και των παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε  να συμμετάσχετε σε ΚΑΤΕΠΕΊΓΟΥΣΑ συνεδρίαση με τη διαδικασία της δια περιφοράς την  15η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο παρακάτω  θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Καθορισμός τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα δημοτικά συμβούλια στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α’ 220), για την προεκλογική προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών.

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

Η συνεδρίαση  κρίνεται ως κατεπείγουσα, λόγω της προκήρυξης των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας