Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Kατάρτιση μητρώου ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων, οχημάτων, υλικού και προσωπικού σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής

08 Δεκεμβρίου 2023

                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 7/12/2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 31952
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
 47132 Άρτα
Πληροφορίες :Θεόδωρος Τζουβάρας
Τηλέφωνο : 2681362241
E-mail :tzouvaras@arta.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την κατάρτιση μητρώου ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων, οχημάτων, υλικού και προσωπικού σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, δασικές πυρκαγιές κλπ) στις περιοχές ευθύνης του Δήμου Αρταίων για τη χρονική περίοδο του έτους 2024.
 
Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αρταίων προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση μητρώου ενδιαφερομένων που είναι κάτοχοι μηχανημάτων/οχημάτων και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να δύνανται να επεμβαίνουν στους χώρους εκδήλωσης φυσικών καταστροφών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αρταίων με διάθεση μηχανημάτων και οχημάτων, υλικού και προσωπικού.

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους – ιδιοκτήτες μηχανημάτων που επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αρταίων τηλ 2681362293 αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο, από τη δημοσίευση της παρούσας, μέχρι 29/12/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα-12:00 στην οποία να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική δ/νση και τηλέφωνα.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνονται αναλυτικά τα εξής:

Α) Ότι θα ανταποκρίνονται άμεσα και ότι έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του Δήμου Αρταίων τους ζητηθεί, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και για όλο το χρονικό διάστημα από 01-01-2024 έως 31-12-2024, από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Αρταίων με όσα οχήματα, μηχανήματα, υλικά και προσωπικό απαιτηθεί. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να οριστεί εκπρόσωπος και τηλέφωνο επικοινωνίας διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου για τη λήψη εντολής από την Πολιτική Προστασία.

Τα μηχανήματα θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με το είδος και την ένταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρταίων.

Β)Τα λαστιχοφόρα οχήματα και μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στον αποχιονισμό και θα συμμετέχουν στην Πολιτική Προστασία του Δήμου Αρταίων, θα πρέπει απαραίτητα να είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες, (αλλιώς δεν θα ενταχθούν στο αντίστοιχο μητρώο).

Γ) Λόγω του ότι το συνεργείο που απαιτείται σε κάθε καταστροφή, ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκειά της η εξεύρεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικών όσο και προσωπικού, θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και θα αποτελεί υποχρέωση των ενδιαφερομένων.

Δ) Να δηλώνεται τυχόν έκπτωση από τις προτεινόμενες τιμές του παρακάτω πίνακα.

Ε)Ότι αποδέχονται τις παρακάτω προτεινόμενες τιμές μίσθωσης οχημάτων, μηχανημάτων και προσωπικού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΣ (HP) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ : 34-250
1 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 34-69 38,00 €
2 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 70-100 50,00 €
3 ΦΟΡΤΩΤΗΣ  101-170 58,00 €
4 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 101-170 65,00 €
5 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 171-200 70,00 €
6 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 50-99 55,00 €
7 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 100-150 60,00 €
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ : 25-227HP
8 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 25-69 38,00 €
9 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 70-125 42,00 €
10 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 126-200 55,00 €
11 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 201-227 67,00 €
12 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 50-101 54,00 €
13 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ  D9 410-465 110,00 €
14 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ  D8 300 85,00 €
15 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ  D85Α 200 80,00 €
16 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 90-180 60,00 €
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ : 68-185
17 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 68-100 65,00 €
18 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 101-185 72,00 €
19 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ D70 142 65,00 €
20 UNIMOG 100-150 και άνω 42,00 €
21 ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ/ΛΕΠΙΔΑ/ΓΕΡΑΝΟΣ 220-400 45,00 €
22 ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 100-168 50,00 €
23 ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 169-480 55,00 €
24 ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ/ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 100-261 50,00 €
25 ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ/ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 262-420 65,00 €
26 ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ/ΛΕΠΙΔΑ/ΦΡΕΖΑ 241 65,00 €
27 ΤΡΑΚΤΕΡ/ΛΕΠΙΔΑ 135 45,00 €
28 ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ/ΕΚΧΙΟΝΟΣΤΙΚΟ 84 50,00 €
29 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ (ΦΡΕΖΑ) 260 65,00 €
30 ΔΑΣΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 35,00 €
31 ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 37,00 €
32 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΛΕΠΙΔΑ-ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ-ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ) 45,00 €
33 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 50,00 €
34 ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΥΣΕΩΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 50,00 €
35 ΚΑΤΑΒΡΕΧΤΗΡΑΣ-ΥΔΡΟΦΟΡΑ 45,00 €
36 ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΥΤΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ 40,00 €
37 ΦΟΡΤΗΓΟ -ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 50,00 €
38 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΕΩΣ 19 tn 38,00 €
39 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΕΩΣ 26 tn 45,00 €
40 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΕΩΣ 33 tn 55,00 €
41 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΑΠΌ 0 ΕΩΣ 20 ΜΕΤΡΑ ΥΨΟΥΣ 50,00 €
42 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 96-105 45,00 €
43 ΓΕΡΑΝΟΣ/ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 75-182 65,00 €
44 ΓΕΡΑΝΟΣ 80-396 60,00 €
45 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ+ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ) 55,00 €

ΣΤ) Ότι στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και κρατήσεις (εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, αργίες, σαββατοκύριακα κλπ) εκτός του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του μισθώματος, των καυσίμων, των λιπαντικών και του χειριστή οδηγού κάθε οχήματος ή μηχανήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την πλήρη ευθύνη: α) Η χρήση των μηχανημάτων/ οχημάτων προς παροχή υπηρεσιών να γίνεται από χειριστές/ οδηγούς οι οποίοι κατέχουν τις αντίστοιχες νόμιμες άδειες χειριστή/ οδηγού, β) Η χρήση των μηχανημάτων/ οχημάτων να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες, γ)Για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα προκληθεί στο προσωπικό ή τα μηχανήματα/ οχήματα.

Η εμπειρία και αξιοπιστία, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) η οποία μπορεί να αποδεικνύεται και να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (ΟΤΑ, Υπουργεία, Οργανισμούς, κλπ) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο, για την πιθανή συνεργασία των ενδιαφερομένων με τον Δήμο Αρταίων.

Θα προτιμούνται τα κοντινότερα στο φυσικό γεγονός μηχανήματα και οχήματα ώστε να επιτυγχάνεται ταχύτερα η αντιμετώπιση και αποκατάσταση.

Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγω μη επανάκλησης του και λύση της συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση της Πολιτικής Προστασίας.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Υπηρεσία.