Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ : ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

12 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Δήμος Αρταίων ενημερώνει τους οφειλέτες του πως εξακολουθεί να είναι σε ισχύ ο Ν. 4611/2019, σύμφωνα με τα άρθρα 110 – 117 του οποίου  παρέχεται η  δυνατότητα να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή  λόγω μη καταβολής τέλους, οφειλές  που έχουν βεβαιωθεί   ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου ως εξής :

  • Με εφάπαξ εξόφληση απαλλαγή 100%
  • Από 2 έως 24 δόσεις απαλλαγή 80%
  • Από 25 έως 48 δόσεις απαλλαγή 70%
  • Από 49 έως 72 δόσεις απαλλαγή 60%
  • Από 73 έως 100 δόσεις απαλλαγή 50%

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 16η Σεπτεμβρίου 2019, κι επειδή σε λίγες μέρες εκπνέει η προθεσμία υπενθυμίζουμε στους οφειλέτες μας τη δυνατότητα που έχουν για υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση, αν και ο Δήμος μας έχει ήδη αποστείλει ατομικές ειδοποιήσεις σε πάνω από 10.000 οφειλέτες.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η καταβολή της 1ης δόσης ή του συνολικού ποσού εφόσον πρόκειται για εφ’ άπαξ εξόφληση θα πρέπει να γίνει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από άλλη αιτία και ο οφειλέτης έχει καταβάλει :

-5% της ρυθμιζόμενης  οφειλής του ,για οφειλή μέχρι 5.000,00€

-10%  της ρυθμιζόμενης  οφειλής του ,για οφειλή μέχρι 10.000,00€

-20% της ρυθμιζόμενης  οφειλής του ,για οφειλή για 10.000,01€ και πάνω

ο Δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης αυτής προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε εντολή για  επαναδέσμευση  σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας από τις δόσεις.

Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται,  με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης  και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, αν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τους όρους υπαγωγής στην ευεργετική ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ταμείου, στον 1ο όροφο του δημαρχιακού καταστήματος ενώ παράλληλα μπορούν να απευθύνονται στα κάτωθι τηλέφωνα:

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εξόφλησης:

  1. 2681362275 (Παλαιοδήμου Αθηνά)
  2. 2681362276 (Μπέκιου Γεωργία)

Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις :

  1. 2681362272 (Παππάς Χρήστος)
  2. 2681362273 (Χρήστου Ζωή)
  3. 2681362274 (Μάκη Βέρα)