Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Καταγραφή των αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του νόμου 4849/2021 (Α΄ 207).

20 Μαρτίου 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ &ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Περ. Οδός & Αυξεντίου
Πληρ.: Αγγελική Λιάγκα
Τηλ. : 2681362244e-maili :aggeliki@arta.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Καταγραφή των αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του νόμου 4849/2021 (Α΄ 207).»

Ανακοινώνεται σε όσους είναι :
α) Κάτοχοι αδειών παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

β) Κάτοχοι αδειών επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

γ) Κάτοχοι αδειών χειροτέχνη-καλλιτέχνη οι οποίες χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου νόμου για το υπαίθριο εμπόριο, δηλαδή το άρθρο 45 του ν. 4497/ 2017 (Α΄ 171). Ότι θα πρέπει μέχρι τις 15/5/2024 αυτοί που ανήκουν στις δύο πρώτες κατηγορίες και μέχρι 15/06/2024 αυτοί που ανήκουν στην τρίτη κατηγορία , να καταχωρήσουν τις άδειές τους στο
Ο.Π.Σ.Α.Α. στο οποίο θα εισέλθουν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https:// openmarket .mindev.gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς τους ΤAXIS, συμφώνα με το αρθρ.56,του 4849/2021 (Α΄ 207).

Μετά το πέρας των ανωτέρω προθεσμιών και των τυχόν παρατάσεων δεν θα είναι δυνατή η καταχώριση στο σύστημα αδειών από τους κατόχους τους.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΛΥΓΟΥΡΑ